Pasos

Foto de Sabela González

Damos pasos xuntos
un pé diante do outro
e só sabemos xuntar as mans dun xeito.

Damos pasos xuntos
camiñamos
pola rúa e a metáfora
e só sabemos rir a gargalladas.

Damos pasos xuntos
un pé diante do outro
pola metáfora
e só sabemos xuntar as mans a gargalladas.

Ningún comentario

Cóntame!